Prijava na natečaj Mlada vilenica

mlada vilenica

Prijava na natečaj

RAZPIS NATEČAJA ZA MEDNARODNO OTROŠKO LITERARNO NAGRADO 20. MLADA VILENICA 2020 ZA NAJBOLJŠE PESMI MLADIH PESNIKOV OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL

Združenje književnikov Primorske in Območna izpostava JSKD Sežana razpisujeva natečaj za literarno nagrado 20. mlada vilenica 2020 za najboljše pesmi mladih pesnikov osnovnih in srednjih šol.

Podeljene bodo tri nagrade strokovne žirije in tri nagrade po izboru občinstva:
• za starostno skupino od 6 do 10 let (rojeni od 2010 do 2014 oziroma učenci od 1. do 4. razreda osnovne šole)
• za starostno skupino od 11 do 14 let (rojeni od 2006 do 2009 oziroma učenci od 5 do 8. razreda osnovne šole)
• za starostno skupino od 15 do 18 let (rojeni od 2002 do 2005 oziroma učenci 9. razreda osnovne ter 1. in 2. razreda srednje šole)

Sestava tričlanske komisije bo objavljena naknadno.

Festival bo letos zaradi izrednih razmer potekal virtualno. Avtorje prosimo, da nam svoje pesmi (največ dve, med katerima bo žirija izbrala eno pesem za objavo) pošljejo na naslov vilenica.mlada@gmail.com do petka, 24. julija 2020. Udeleženci natečaja se s prijavo na natečaj strinjajo, da bodo njihova dela objavljena na spletni strani mlade vilenice in fb profilu ter v zborniku v elektronski obliki in tiskani izdaji.

Pridržujemo si pravico, da vseh prispevkov v tiskani izdaji ne bomo objavili.

Z nagrajenimi avtorji bomo posneli kratko predstavitev, ki jo bomo predvajali v okviru mednarodnega literarnega festivala Vilenica 2020. V ta namen bodo pesmi prevedene v angleščino.

Za prijavo na natečaj prosim izpolnite spodnji obrazec.

POGOJI RAZPISA:

Pesmi morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Tema je prosta.
Pri vsaki pesmi naj bo navedeno:
• ime in priimek ustvarjalca
• točen datum rojstva
• ime in točen naslov šole, ki jo učenec obiskuje, ime mentorja ter osebni naslov avtorja
• razred, ki ga učenec obiskuje
Pesmi z nepopolnimi podatki žal ne bodo upoštevane.

Pesmi je treba poslati zapisane v programu Word po e-pošti na enaslov vilenica.mlada@gmail.com z navedbo zadeve PESMI ZA 20. MLADO VILENICO 2020, do petka 24. julija 2020 do 24. ure.

NAVODILA ZA ZAPISOVANJE PESMI – prosimo, da jih dosledno upoštevate:

• uporabite pisavo Times New Roman velikosti 12 pik
• barva pisave naj bo črna
• razmak med vrsticami naj bo enojen
• ne uporabljajte samo velikih črk, razen za naslove pesmi
• ravnanje vrstic naj bo levo
• pesmi ne smejo biti zapisane v več stolpcih
• ne vnašajte prelomov strani
• pesmim ne smejo biti dodane nobene slike
• pisava ali celotna pesem ne sme biti odebeljena, obarvana, poševna ali kakor koli drugače oblikovana (npr. uokvirjena idr.)

ROK ZA ODDAJO PRISPEVKOV JE 24. julij 2020

Velja datum oddaje po e-pošti.

Dodatne informacije in pojasnila o razpisu lahko dobite na tel. št. 031 359 831 (Magdalena) po 15. uri ali zaprosite zanje na e-naslov vilenica.mlada@gmail.com.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje, želimo vam uspešno delo in vas lepo pozdravljamo!

Za Združenje književnikov Primorske
Magdalena Svetina Terčon, l. r.

vodja OI JSKD Sežana
Vladislava Navotnik, l. r

Pomakni se na vrh