Prijavnica k ZKP

novi člani

Pristopnica k ZKP

Novi člani ZKP

Član Združenja književnikov Primorske je lahko književnik, državljan Republike Slovenije, in književnik, ki je tuj državljan in piše v slovenskem ali tudi slovenskem jeziku.

Člane ZKP sprejema izvršni odbor Združenja na podlagi strokovne presoje in podpisane pristopne izjave kandidata. Pogoj za članstvo je, da ima izdano najmanj eno knjigo ali da ima več revijalnih objav.

Če želite postati član Združenja književnikov Primorske, pošljite izpolnjeno in podpisano prijavnico na spletni naslov zk.primorske@gmail.com ali pa na naslov Združenje književnikov Primorske, Kosovelova ulica 4 a, 6210 Sežana.

Kontaktni naslov:
Magdalena Svetina Terčon, predsednica ZKP,
Tel.: 041 303 519;

David Terčon, tajnik ZKP,
Tel.: 041 566 707

e-naslov: zk.primorske@gmail.com

Pomakni se na vrh