Program dela

O NAS

Program dela

PROGRAM DELA ZDRUŽENJA KNJIŽEVNIKOV PRIMORSKE 2020–2024

Združenje književnikov Primorske povezuje primorske književnike slovenske narodnosti doma in v tujini v skupnost, v kateri izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje literarno in kulturno delo, naloge in cilje.

Deluje od leta 1998, statut je dobilo leta 2002, in sicer 25. maja.

V zadnjih letih je doživelo svoj padec, saj so njegovi člani izgubili voljo in motivacijo. V zadnjih petih letih smo iskali nove moči, zlasti med mladimi, vendar se nihče ni odločil prevzeti dela društva.

V zadnjih mesecih pa smo člani IO sprejeli odločitev, da bomo ponovno zagnali delovanje društva.

Tudi jaz želim prispevati k delovanju društva, zato kandidiram na mesto predsednice. Menim, da bi lahko z ekipo, ki je pripravljena prispevati k prepoznavnosti društva lahko dosegli zastavljene cilje.

Predlagam naslednji program:

– obuditev sodelovanja na Premskih srečanjih
– obuditev Tomajskih srečanj
– literarno druženje na Kokoši
– predstavitev članov v primorskih knjižnicah v vseh delih Primorske
– predstavitev literarne dejavnosti članov
– predstavitev književnih del članov, ki so izdali knjigo
– povezovanje s podobnimi društvi doma in v tujini
– sodelovanje z Društvom slovenskih pisateljev in Javnim skladom za ljubiteljsko kulturo
– prizadevanje za ustanovitev regionalnega odbora Društva slovenskih pisateljev
– sodelovanje z DSP pri Mednarodnem literarnem natečaju Vilenica
– izdelava in urejanje spletne strani, z zavihki: Predstavitev, Informacije javnega značaja, Obveščanje, Objave, Literarni kotiček, Akcije, Poročila o dogodkih,
– objava kratkih predstavitvenih filmčkov članov ZKP na fb in/ali spletni strani
– obveščanje članov o literarnih dogodkih, natečajih, seminarjih
– sodelovanje na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu
– brezplačno svetovanje pri izdaji knjige, pridobitev ISBN ali CIP
– organizacija literarnih delavnic za vse literarne zvrsti in vrste
– literarne akcije: nočno branje, pohod,
– literarni natečaji: npr. za najboljše uglasbeno besedilo
– objava spletnega zbornika
– prizadevanje po izdaji literarne revije oz. revije za družbena vprašanja
– organizacija literarnih večerov
– povezovanje s šolami v svojem okolju
– vključevanje v družbeno problematiko, ki vpliva na pisanje
– obeležitev obletnic primorskih avtorjev

Pomakni se na vrh